');> // ->
Objem je kvantitativní charakteristika prostoru obsazeného tělem, strukturou nebo látkou..

1 ml = 1 ml (mililitr)

Co je to CC? Překlad: „cc“ is „cubic centimeter“ (z angličtiny).

Tuto nejjednodušší matematickou operaci můžete rychle provést pomocí našeho online programu. Chcete-li to provést, zadejte počáteční hodnotu do příslušného pole a stiskněte tlačítko.

Pro složité výpočty k převodu několika měrných jednotek na požadované (například pro matematickou, fyzickou nebo odhadovou analýzu skupiny položek) můžete použít univerzální převaděče jednotek.


Tato stránka představuje nejjednodušší online překladač jednotek cc na ml. S touto kalkulačkou můžete převést cc na mililiter a naopak jedním kliknutím.

Jak převést z gramů na mililitry?

Převod z gramů na mililitry

Potřebujete převést z gramů na mililitry? Víte, co překládáte!

Chcete-li převést z gramů na mililitry nebo naopak, potřebujete znát látku, pro kterou počítáte. Ne všechny látky na světě byly stvořeny rovnocenné, některé z nich jsou lehčí než jiné. Například kukuřičný sirup je těžký, 1 ml sirupu váží asi 1,5 gramu. A mouka je lehká, 1 ml mouky váží pouze 0,4 gramu. Existují však látky, které jsou ještě těžší než kukuřičný sirup a lehčí než mouka..

Znamená to, že převod z gramů na mililitry je příliš komplikovaný? Ne, není! Číst dál.

Jaká je nejběžnější látka? Voda. Pro vodu je všechno snadné.

Voda je pravděpodobně nejčastěji používanou látkou u lidí. Proč je voda tak krásná? Například skutečnost, že u vody je elementární převod z gramů na mililitry. Jeden gram čisté vody je přesně jeden mililitr. Fajn, opravdu?

Existuje více dobrých zpráv. Mnoho tekutin, které používáme každý den, je založeno na vodě a má velmi podobnou hustotu jako voda. Pokud pro nás není důležitá vysoká přesnost, můžeme použít stejné převodní pravidlo z gramů na mililitry jako pro vodu. Například 1 ml mořské vody váží 1,02 gramu. Jeden ml mléka váží 1,03 gramu. Ne přesně jeden gram, ale jak důležitý je pro vás takový malý rozdíl?

Jednoduchá převodní tabulka pro kapaliny podobné vodě

Pamatujte, že tato tabulka je naprosto správná pouze pro čistou vodu. Pokud je vaše látka ve vlastnostech blízká vodě, jedná se například o vodný roztok, může být použitelná také tabulka, ale výsledek bude již pouze přibližný. Čím více se hustota látky liší od vody, tím méně je tabulka použitelná..

JednotkaV souladu
1 gram1 mililitr nebo 0,001 litru
1 kg1 000 mililitrů nebo 1 litr
1 miligram0,001 mililitru nebo 0,000001 litru
1 mililitr1 gram nebo 0,001 kilogramu
1 litr1 000 gramů nebo 1 kilogram

Co když mám jinou látku?

Výše uvedená tabulka nefunguje pro látky, které nejsou podobné vodě. Ale máme pro vás i jiné řešení - až dva online převaděče, kde můžete vybrat požadovanou látku ze seznamu, uvést její hmotnost v gramech a okamžitě získat objem v mililitrech. Snaž se:

 • Převodník receptur. Tento převaděč obsahuje mnoho ingrediencí používaných při vaření.
 • Převodník hmotnosti na objem. Zde je uvedeno mnoho různých nepotravinářských látek.

Převést cc na ml

Níže uveďte hodnoty pro převod kubických centimetrů [cm ^ 3] na mililiter [ml] nebo naopak.

Krychlový centimetr

Definice: Kubický centimetr (symbol: cm 3) je jednotka objemu odvozená od SI na základě metru krychlového. Jedná se o objem krychle o rozměrech 1 cm × 1 cm × 1 cm a rovná se 1/1 000 000 metrů krychlových, 1/1 000 litru nebo 1 mililitr. Zkratky cc a ccm se také někdy používají k označení kubického centimetru, ale jejich použití je v Mezinárodním systému jednotek (SI) zastaralé..

Historie / původ: Kubický centimetr byl odvozen z metru krychlového pomocí předpony SI, v tomto případě „centi“, k označení submultiple základní jednotky.

Současné použití: Kubický centimetr se používá v mnoha vědních oborech, často ve formě mililitrů (symbol: ml). Ačkoli je kubický centimetr založen na jednotce objemu SI, ml (a jeho násobky) se běžně používají jako měření objemu než kubický centimetr. Americké lékařské a automobilové obory jsou výjimkou, a kubický centimetr je v těchto oblastech stále široce používán. Naproti tomu Spojené království používá kubické centimetry v lékařské oblasti, nikoli však v automobilové oblasti.

Mililitr

Definice: Mililitr (symbol: ml) je jednotka objemu, která je akceptována pro použití v mezinárodním systému jednotek (SI). Jeden mililitr se rovná 1 kubickému centimetru (cm 3), 1/1 000 000 kubických metrů (m 3) nebo 1/1000 litru.

Historie / Původ: Základní jednotkou mililitru je litr (pravopis USA), hláskovaný „litr“ z hlediska SI. Termín „litr“ byl původně součástí francouzského metrického systému a byl odvozen od termínu „litron“, jedné ze starších verzí francouzského litru. Další podrobnosti najdete na stránce litrů.

Současné použití: Mililitry se používají k měření objemu mnoha typů menších nádob při každodenním používání, jako jsou plastové lahve, plechovky, pití, sklenice, kartony na džusy a mléko, jogurty, tuby na zubní pasty, lahve na parfémy / kolínské vody atd. Mnoho měřicích zařízení, jako jsou odměrné lahve, kádinky, pipety, odměrky atd. také použijte měření mililitrů.

Krychlový centimetr na mililitr převodní tabulka

Kubický centimetr [cm ^ 3]Mililitr [ml]
0,01 cm ^ 30,01 ml
0,1 cm ^ 30,1 ml
1 cm ^ 31 ml
2 cm ^ 32 ml
3 cm ^ 33 ml
5 cm ^ 35 ml
10 cm ^ 310 ml
20 cm ^ 320 ml
50 cm ^ 350 ml
100 cm ^ 3100 ml
1000 cm ^ 31000 ml

Jak převést kubický centimetr na mililitr

1 cm ^ 3 = 1 ml
1 ml = 1 cm ^ 3

Příklad: převést 15 cm ^ 3 na ml:
15 cm ^ 3 = 15 × 1 ml = 15 ml

Převést 1 ml na ml - převod měrných jednotek

›› Převést centimetr krychlový na mililitr

Chtěli jste konvertovatccnamegaliter
mililitr

›› Více informací z převaděče jednotek

Kolik ml v 1 ml? Odpověď je 1.
Předpokládáme, že provádíte převod mezi centimetrem krychlovým a mililitrem.
Můžete zobrazit více podrobností o každé měrné jednotce:
cc nebo ml
Jednotkou odvozenou od SI pro objem je metr krychlový.
1 metr krychlový se rovná 1 000 000 ml nebo 1 000 000 ml.
Mějte na paměti, že se mohou vyskytnout chyby zaokrouhlování, proto vždy zkontrolujte výsledky.
Na této stránce se dozvíte, jak převádět mezi centimetry krychlovými a mililitry.
Chcete-li převést jednotky, zadejte do formuláře vlastní čísla!

›› Rychlý převodní graf z cc na ml

1 ml na ml = 1 ml

5 ml na ml = 5 ml

10 ml na ml = 10 ml

20 ml na ml = 20 ml

30 ml na ml = 30 ml

40 ml na ml = 40 ml

50 ml na ml = 50 ml

75 ml na ml = 75 ml

100 ml na ml = 100 ml

›› Chcete další jednotky?

Můžete provést reverzní převod jednotek z ml na ml, nebo zadat libovolné dvě jednotky níže:

›› Běžné převody objemů

›› Definice: Kubický centimetr

Kubický centimetr (cm3) se rovná objemu krychle o délce strany 1 centimetr. Byla to základní jednotka objemu systému jednotek CGS a je to legitimní jednotka SI. Rovná se mililitru (ml).

Hovorové zkratky cc a ccm nejsou SI, ale jsou v některých kontextech běžné. Je to slovní zkratka pro „centimetr krychlový“. Například „cc“ se běžně používá k označení zdvihového objemu motorů automobilů a motocyklů „Mini Cooper měl motor o objemu 1275 cm3“. V medicíně je také běžný „cc“, například „100 cc ztráty krve“.

›› Definice: Mililiter

Mililitr (ml nebo ml, rovněž hláskovaný mililitr) je metrická jednotka objemu, která se rovná jedné tisícině litru. Jedná se o jednotku, která není SI, přijatá pro použití s ​​International Systems of Units (SI). Je to přesně ekvivalent k 1 kubickému centimetru (cmі, nebo nestandardní, cc).

Převod jednotek objemu

Tradicí se vyvinulo, že dnes ve světě se používá několik systémů výpočtu objemu najednou, jejichž překlad je možný pomocí určitých koeficientů. Pokud potřebujete převést tradiční měření objemu v metrickém systému měření, který se používá v naší zemi, do jiných systémů měření, pak vám s tím může pomoci online převodník objemu..

Na základě skutečnosti, že objem krychle se rovná jejímu okraji zvednutému na třetí mocninu, jsou metrické jednotky objemu jednotky délky s předponou „kubický“, s výjimkou litrů. To platí také pro imperiální objemové jednotky na základě délkových jednotek. Spojené království a Spojené státy současně používají vlastní objemové měřicí systémy, kde každá jednotka představuje historickou míru. Tyto jednotky jsou na rozdíl od metrických propojeny poměrně složitými vztahy a proporcemi. V Rusku existuje staré ruské likvidní opatření podobné tomuto systému.

S ním můžete během několika sekund převést metrické objemové jednotky na americké kapalné jednotky, měření objemových těles, kulinářské jednotky, britské imperiální jednotky, thajské a čínské jednotky, jednotky kulinářského objemu, staroruské, starorímské a biblické jednotky objemu.

Lada 21099 Od „TD05 Power“ po zásoby ›Kniha jízd› Vzorce: Výběr vstřikovače a výpočet výkonu

Výběr trysek:
Ukázalo se, že vyzvednutí trysek není vůbec obtížné!

Výběr sil pro atmosférický motor:
Vydělte maximální množství spotřebovaného vzduchu počtem trysek, vydělte výsledek 12,5 (toto je složení směsi), vynásobte 1,2 (rezervní koeficient), vynásobte 1000 g a vydělte 60 minut... dostaneme „nějaké“ gramy na minuta

A to je vše! Množství spotřebovaného vzduchu lze určit jednoduše připojením kolečka k diagnostickému počítači!

Výběr sil pro přeplňovaný motor:
Vydělte maximální množství spotřebovaného vzduchu počtem trysek, vydělte výsledek 11,5 (toto je složení směsi), vynásobte 1,15 (rezervní koeficient), vynásobte 1000 a vydělte 60 minut... dostaneme „nějaké“ gramy na minuta

V mém případě je vzorec:

520/4 / 11,5x1,15x1000 / 60 = 216,666... 217g / min

Převod ze ss / min na r / min:
ss / min vynásobte 0,75 (hustota benzylu) - dostaneme g / min
g / min děleno 0,75 - dostaneme cc / min

K dispozici je Volgovskiye 192 metrů krychlových / min, ALE! Jedná se o výkon při 2,5 baru v rozdělovači paliva... a mám regulaci 3,8 + 0,9 boost = 4,7 - tj. téměř 2krát...
Zároveň existuje paradox - při čipování bylo jasně viditelné, že končí na 7200 - 7300... divné ((

VÝSTUP
Při výběru trysek NEPOUŽÍVEJTE tlak v kolejnici - je lepší mít větší rezervu!

Pokud má někdo zkušenosti, sdílejte prosím...
Úspěch!

Výpočet výkonu:
Výkon (kW) = točivý moment (N) x otáčky / 9550...

Příklad:
Mám 200 N při 6000 otáčkách za minutu - násobíme se.
Ukázalo se - 1 200 000... děleno 9550 = 125,65 kW
Násobíme 126,56 kW 1,34, abychom dostali evropský výkon = 168,37...
Tady... ale vzhledem k tomu, že mám 190H - to je 160 koní.
Všechny konvergují)

Centilitr na Mililitr

Převod z centilitrů na mililitry. Zadejte částku, kterou chcete převést, a klikněte na tlačítko převést.

 • Do ostatních jednotek
 • Převodní tabulka
 • Pro váš web
 • cl Centilitr na Bušlů (Velká Británie) bu
 • bu Bušlů (Velká Británie) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Bušlů (USA) bu
 • bu Bušlů (USA) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Krychlové centimetry cm³
 • cm³ Krychlové centimetry na Centimetry cl
 • cl Centilitr na Decilitr dl
 • dl Decilitr na Centilitr cl
 • cl Centilitr na Krychlové decimetry dm³
 • dm³ Krychlové decimetry na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Čtvereční metry FBM
 • FBM Deskové stopy na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Krychlové stopy ft³
 • ft³ Krychlové stopy na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Galon (USA - kapalina) gal
 • gal Galonů (USA - kapalina) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Velká Británie Galon gal
 • gal UK Galon na Centilitr cl
 • cl Centilitr na Galon (USA - suché) gal
 • gal Galonů (USA - suché) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Krychlové palce in³
 • in³ Krychlové palce na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Krychlové kilometry km³
 • km³ Krychlové kilometry na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Litr l
 • l Litrů na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Mililitr ml
 • ml Mililitr na Centilitr cl
 • cl Centilitr na Krychlové milimetry mm³
 • mm³ Milimetry krychlové na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Krychlové metry m³
 • m³ Krychlové metry na Centilitry cl
 • cl Centilitrech na Unce (Velká Británie) oz
 • oz Unce (Velká Británie) na Centilitr cl
 • cl Centilitrech na Unce (USA) oz
 • oz Unce (USA) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Klovali (Velká Británie) pk
 • pk Klovali (Velká Británie) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Klovali (USA) bal
 • pk Klovali (USA) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Pinty (USA - suché) pt
 • pt Pinty (USA - suché) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Pinty (USA - kapalina) pt
 • pt Pinty (USA - kapalina) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Pinty (Velká Británie) pt
 • pt Pinty (Velká Británie) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Plechovky (UK) qt
 • qt Plechovky (Velká Británie) na Centilitr cl
 • cl Centilitr na Plechovky (USA - suché) qt
 • qt Plechovky (USA - suchá) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Plechovky (USA - kapalina) qt
 • qt Plechovky (USA - kapalina) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Krychlové yardy yd³
 • yd³ Krychlové yardy na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Microliters µl
 • µl Mikrolitry na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Lžičky (metrické jednotky) -
 • - Kantýna (metrická) na Centilitry cl
 • cl Centilitrech na Sudy (USA - suché) -
 • - Sudy (USA - suché) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Gills (USA - kapalina) -
 • - Gills (USA - kapalina) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Sudy (USA - kapalina) -
 • - Sudy (USA - kapalina) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Lžíce (metrické) -
 • - Lžíce (metrické) na Centilitry cl
 • cl Centilitr do Jídelny (USA) -
 • - Jídelny (USA) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Dekalitr -
 • - Dekalitry na Centilitry cl
 • cl Centilitr na minima -
 • - Minimy na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Lžíce (USA) -
 • - USA Spoons to Centiliters cl
 • cl Centilitr na Gills (suché) -
 • - Žábry (suché) na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Spice opatření -
 • - Spice opatření na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Sudy (Velká Británie) -
 • - Sudy (Velká Británie) na Centiliters cl
 • cl Centilitr na Poháry -
 • - Poháry do Centilitrů tř
 • cl Centilitr na Tekutina DRAM -
 • - Tekutiny DRAM na Centilitry cl
 • cl Centilitr na Akr stop -
 • - Akry stop na Centilitry cl
1 centilitr = 10 mililitrů10 centilitrů = 100 mililitrů2500 centilitrů = 25000 mililitrů
2 centilitry = 20 mililitrů20 centilitrů = 200 mililitrů5000 centilitrů = 50000 mililitrů
3 centilitry = 30 mililitrů30 centilitrů = 300 mililitrů10 000 centilitrů = 10 000 mililitrů
4 centilitry = 40 mililitrů40 centilitrů = 400 mililitrů25000 Centilitrů = 250000 Mililitrů
5 centilitrů = 50 mililitrů50 centilitrů = 500 mililitrů50000 Centilitrů = 500000 Mililitrů
6 centilitrů = 60 mililitrů100 centilitrů = 1000 mililitrů100000 Centilitrů = 10 000 000 Mililitrů
7 centilitrů = 70 mililitrů250 Centilitrů = 2500 Mililitrů250000 Centilitrů = 2500000 Mililitrů
8 centilitrů = 80 mililitrů500 centilitrů = 5 000 mililitrů500000 Centilitrů = 5000000 Mililitrů
9 centilitrů = 90 mililitrů1000 centilitrů = 10 000 mililitrů10 000 000 centilitrů = 10 000 000 mililitrů

Vložte tento převaděč na svou stránku nebo blog zkopírováním následujícího kódu HTML:

Centilitr na Mililitr

převést Centilitry na Mililitry

Centilitrů

Metrická měrná jednotka objemu, která se rovná jedné setině litru.

převést Centilitry na Mililitry

Mililitrů

Metrická jednotka měření objemu, rovná jedné tisícině litru.

Tabulka Centilitr do Mililitr

 1. Mililitr na Unce
 2. Unce na Mililitr
 3. Galon do Litr
 4. Litrů na Galon
 5. Unce na Litr
 6. Litrů na Unce

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Wight Hat Ltd. © 2003-2020.

Naše úplné podmínky použití naleznete zde

Navzdory našemu nejlepšímu úsilí zajistit přesnost metrických kalkulaček a tabulek na tomto webu nemůžeme zaručit přesnost ani nést odpovědnost za případné chyby. Pokud si všimnete chyby na webu, budeme vděční, pokud nám dáte vědět pomocí kontaktního odkazu v horní části stránky a pokusíme se ji co nejdříve opravit..

Má 1cc = 1 ml?

Dostal jsem pokyn použít injekční stříkačku na léky k měření 30 ccm. Mám stříkačku, která měří na ml a někde jsem četl, že 1cc = 1mL. Je to pravda?

15 odpovědí

 • Chcete-li odpovědět na odpovědi, přihlaste se

Extrémně blízko (dostatečně blízko) -

„Dvanáctá obecná (mezinárodní) konference o vahách a mírách nově definovala litr jako„ zvláštní název pro kubický decimetr “, ale souhlasila s povolením pokračování termínů litr, mililitr a ml, s výjimkou spojení s nejvyšší přesností. U objemového skla je rozdíl mezi starým a novým významem litru zanedbatelný. Na nádobách, na které se vztahuje tato specifikace, lze proto vyznačit buď ml, nebo cm3. “

Také doporučujeme použít cm ^ 3 nad cc, přestože se s cc setkáte často.

 • Chcete-li odpovědět na odpovědi, přihlaste se

Ačkoli jsem četl, že je to stejné, četl jsem také, že je 30 ml na jeden ml. Mám tendenci tomu věřit, protože jsem narazil na vaši otázku tím, že jsem prohledal své já, protože můj pes právě dostal lék a její lék proti bolesti je již změřen na 1 cc, což je jen špička prakticky její stříkačky a její další lék vyžaduje 2 cc, které stříkačka má ml, stříkačka ml je ve srovnání s injekční stříkačkou cc obrovská, takže jsem si docela jistý, že lidé tam vždy říkají to samé, ale nejsou to, chystám se brzy zavolat do lékárny nebo doku, možná budete chtít udělat totéž.

Objemové jednotky

Níže jsou uvedeny jednotky měření objemu, které umožňují odhadnout velikost prostoru obsazeného kapalinami, hromadnými látkami a pevnými látkami..

 • Mezinárodní systém jednotek
 • Metrický systém
 • Anglický a americký systém opatření

Mezinárodní systém jednotek

V mezinárodním systému jednotek (SI) se kubický metr (m 3) a deriváty z něj vytvořené berou jako jednotka objemu: kubický centimetr (cm 3), kubický decimetr (dm 3 nebo litr) atd..

"data-lang =" default "data-override ="<"emptyTable":","info":","infoEmpty":","infoFiltered":","lengthMenu":","search":","zeroRecords":","exportLabel":","file":"default">"data-merged =" [<"row":0,"col":1,"rowspan":1,"colspan":2,"removed":false>,<"row":0,"col":0,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":0,"col":3,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":3,"col":0,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":3,"col":1,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":3,"col":2,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":5,"col":0,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":5,"col":1,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>,<"row":5,"col":2,"rowspan":2,"colspan":1,"removed":false>] "data-responsive-mode =" 2 "data-from-history =" 0 ">
Jednotka
Měření
OznačeníMnožství
rus.Angličtina.
kubický kilometrKm 3km 31 km 3 = 10 9 m 3 = 1 000 000 000 m 3
metr krychlovým 3m 31 m 3 se rovná objemu krychle s délkou každého okraje rovnou 1 metru.
1 m 3 = 1000 l
kubický decimetrdm 3dm 31 dm 3 = 10 -3 m 3 = 0,001 m 3
1 dm 3 = 1 l
kubický centimetrcm 3cm 31 cm 3 = 10 - 6 m 3 = 0,000,001 m 3
kubický milimetrmm 3mm 31 mm 3 = 10 - 9 m 3 = 0,000 000,001 m 3

Metrický systém

Litr je nesystémová metrická jednotka objemu a kapacity, kterou lze spolu s jednotkami SI používat ve všech oblastech.

Další Klasifikace Pankreatitidy